MENTAL FITNESS

Mental Fitness – for DIG, der gerne vil lykkes

Hos Aktivt Velvære tilbyder vi mental fitness, fordi vi ved, at det virker. Med mental fitness får du en personlig coach, mentor og sparringspartner, som du kan bruge til

 • At nå dine mål; og fastholde momentum
 • Finde de ressourcer, du har brug for
 • Få klarhed over, hvad der står i vejen

Ofte er det vores adfærd og tanker, der forhindrer os i at gøre dét, vi gerne vil – eller dét, vi har behov for. Med et mentalt overskud, gejst og energi er det muligt at gøre det umulige. Mental fitness opbygger din evne til at holde fokus på opfyldelse af dine behov – og ikke blot handle lystbetonet. Samtidig sikrer det dig en god trivsel og balance hver dag

Konceptet henvender sig primært til dig som:

 • Gerne vil lykkes, men ikke får det gjort
 • Har besluttet dig for, at NU skal det være
 • Er knap på tid; og vil have mest mulig ud af den tid, du har
 • Ikke har det overskud og energi, som du ønsker
 • Har svært ved at få brikkerne til at hænge sammen i hverdagen
 • Har indset konsekvenserne af at fortsætte som nu……

Mental fitness, når du vil lykkes… Så hurtigt som muligt og så langsomt som nødvendigt.

Dorte Glerup

Om Dorte

Fra travl hverdagskarrussel til rolig og ambitiøs livspuslespiller

Dorte brænder for at gøre op med at livet i travlhed er vejen frem og at man skal knokle for at få succes. Det er muligt at være færdig med at have travlt og samtidig være ambitiøs og energisk – med succes.

Gevinsten ved samarbejdet med Dorte er, at du får effektive livsstrategier, konkrete værktøjer og simple input til handling; så det kan lykkes at leve det liv, du ønsker.
Du får klarhed over din udfordring; bevidsthed om din personlighed og lærer, hvordan du håndterer forhindringer, forstyrrelser og udfordringer på bedste vis.
Du bliver fulgt tæt i hele processen; en forandringsproces udover det sædvanlige.
Dorte er nærværende, støttende og udfordrende.

”Du bliver ikke stillet de spørgsmål, som du ønsker at høre – men hvad du har brug for at høre”

Dorte hjælper dig med at opnå det rette overskud i (arbejds-)livet; med fokus på at skabe en optimal hverdag med plads til alle brikker i DIT ambitiøse livspuslespil.
En mentor forløb er en kombination af lydfiler, opgaver, møder face-to-face, sparring pr. telefon og online. Alt sammen tilpasset din proces og dit (drømme)liv.

Reference fra kunde

Reference fra kunde, som har benyttet Dorte som coach:

Nu kender jeg vejen. Fra første gang jeg kom hos Dorte, har jeg følt mig tryg og taget godt imod. Jeg var bestemt ikke på toppen, da jeg startede – det var faktisk derfor, at jeg startede i coaching hos GLERUP human resource. Og hver gang jeg mødte op med en udfordring – uanset, hvad det var – ja, så endte det altid med, at jeg gik fra sessionen med oprejst pande og en optimistisk tro på, at det nok skulle gå.

Dorte har været en god coach og sparringspartner i forhold til min lederrolle og min personlige udvikling generelt. Dortes empati gør, at der hurtigt bliver skabt tillid. Jeg mærkede, at der blev lyttet til mig – og det gav mig ro. Samtidig er jeg også blevet udfordret og har fået nye værktøjer til at håndtere stressede situationer og dagligdags udfordringer. Jeg ved nu, hvad der er vigtigt for mig – og kender konsekvensen, når jeg ikke holder fokus.

Det bedste har været, at jeg har lært at tænke anderledes – tænke nye muligheder og ikke mindst lært at gøre noget andet end det, jeg plejer. Det gør, at jeg har opnået en større respekt omkring min rolle som leder – og at mine medarbejdere er mine medspillere. På hjemmefronten har det hjulpet mig til et større overskud. Og ja, jeg har fortsat noget at arbejde med, men nu kender jeg vejen.

For mig har det været godt at blive holdt fast i et forløb – det har gjort, at jeg undervejs har lært at holde fokus og holde fast. Jeg kan varmt anbefale Dorte, hvis du også føler dig stresset eller presset – eller blot vil have hjælp til at klare en udfordring i din hverdag – såvel privat som på job.

Venlig hilsen
Brian

Forløb og investering

Forløb og investering

Vi udbyder flere forskellige forløb og ønsker, at du får nøjagtig den proces, som er bedst egnet til dét, du ønsker at opnå. For nærmere information og afklaring, kontakt venligst

Johnny 2220 6750; mail johnny.reimer@glerup-hr.dk
Dorte 5150 3355; mail dorte@glerup-hr.dk

Johnny Glerup

Om Johnny

Fra Træls Træning til Positivt Pusterum

Samarbejdet med Johnny bidrager til en effektiv og glad livstil – du lærer at mærke gevinsten ved fokus på en sund(ere) hverdag. Din øgede energi, en stærkere krop og større overskud er dét, der tilsammen gør, at du fremadrettet prioriterer din træning. Du får en personlig sparringspartner med en motiverende tilgang, som formår at presse dig – så du får maksimalt ud af din træning; hver gang. Samtidig tages der behørigt hensyn, så du formår at rykke dig i det tempo, der er optimalt for dig – udfra ”så hurtigt som muligt, og så langsomt som nødvendigt”.

Skulle du være én af dem (blandt mange) som ”hader at træne” (men gerne vil tabe dig eller komme i bedre form) eller ”ikke er sådan én, der kommer i et træningscenter” – er der også hjælp at hente. Det er tit, at vi spænder ben for os selv – så lad os sammen få ryddet ud i gamle overbevisninger og stille skarpt på, hvad det er DU VIRKELIG GERNE VIL OPNÅ.

Johnny hjælper dig med at opnå den rette balance i livet; med fokus på de fundamentale faktorer som søvn, kost, motion og pauser – både aktive og restituerende pauser J

Et mentalt træningsforløb er for dig, der

 • Ikke nødvendigvis har brug for et personligt (og fysisk) træningsforløb
 • Måske allerede har været igennem et træningsforløb
 • Ønsker en erfaren sparringspartner og mentor

Og blot trænger til at have én, der

 • holder dig fast – så du holder fokus
 • justererer – så du kan implementere
 • holder dig i hånden – mens du selv går vejen
 • giver dig den bedst kick-start – så du når dit mål

Der er flere muligheder for forløb; både face-to-face, online eller en kombination af disse. Alt sammen tilpasset din bookede kalender – med Johnnys fleksible tider

Reference fra kunde

Reference fra kunde, som har benyttet Johnny som coach:

Mit liv – mit valg. Et motto jeg lever efter og her kommer Johnny ind i billedet.

Min historie kort fortalt er den, at jeg ganske alene tabte mig 45 kg. på 7-8 måneder. Sund kost og masser af motion – skønt! Masser af ros og klap på skulderen bar mig igennem, men så kom hverdagen = at holde det gode resultat og få det implementeret i hverdagslivet nu, hvor fokus på vægttab ikke var det primære. Klarede også det ved egen kraft 1 års tid, men så begyndte motivationen at svigte. Alt blev almindeligt, og de gamle vaner sneg sig ind i mit liv igen.

Men i kraft af min træning i Aktivt Velvære og i særdeleshed de mange spinningtimer med Johnny, blev personlig træning pludselig en del af mit liv – fordi Johnny tilbød en lille snak om, hvad en personlig træner kan gøre! Det kunne jo aldrig skade lige at høre lidt om det. Jeg havde en gammel idé om, at det kun var noget de der fanatiske træningsmennesker brugte.

MEN, jeg blev SÅ positivt modtaget og fik et helt andet og nuanceret syn på det at bruge en personlig træner / coach. Her blev jeg mødt lige præcis dér, hvor jeg var – lyttende, positivt og med en udstråling af, at det jeg havde behov for er helt normalt – FEDT.

For det jeg havde – og har behov for – er et helt individuelt forløb. Mest med samtaler, støtte, interesse og opbakning, og det har jeg så sandelig fået. Her har jeg fået gode snakke, både med facts og hvor Johnny ‘bare’ har lyttet og vendt lidt op og ned på mine forestillinger – givet mig troen tilbage, netop ved ikke at stile højere end det overkommelige, men alligevel så der blev lavet aftale om små mål til næste gang.

Jeg havde ikke behov for en træner, der piskede mig igennem maskinerne / øvelserne; havde ikke brug for pisken træningsmæssigt, men derimod én som holder mig fast i troen, glæden og hvorfor det er så godt, det jeg gør. DET har nogen altså også brug for, selv om man er 51 år. Så det er også en måde at bruge en personlig træner/coach på – små mål – samtaler over lang tid – vægtkontrol – snakke om hvordan det går – en opmuntrende sms en lørdag eftermiddag – SKØNT.

Hop ud i det! Det er guld værd at arbejde sammen med Johnny, fordi han kender kunsten “at være nærværende”.

Mange hilsner til jer, der læser dette
Hanne

Forløb og investering

Forløb og investering

Vi udbyder flere forskellige forløb og ønsker, at du får nøjagtig den proces, som er bedst egnet til dét, du ønsker at opnå. For nærmere information og afklaring, kontakt venligst

Johnny 2220 6750; mail johnny.reimer@glerup-hr.dk
Dorte 5150 3355; mail dorte@glerup-hr.dk