MENTAL FITNESS · DORTE

Dorte Glerup

Fra travl hverdagskarrussel til rolig og ambitiøs livspuslespiller

Dorte brænder for at gøre op med at livet i travlhed er vejen frem og at man skal knokle for at få succes. Det er muligt at være færdig med at have travlt og samtidig være ambitiøs og energisk – med succes.

Gevinsten ved samarbejdet med Dorte er, at du får effektive livsstrategier, konkrete værktøjer og simple input til handling; så det kan lykkes at leve det liv, du ønsker.
Du får klarhed over din udfordring; bevidsthed om din personlighed og lærer, hvordan du håndterer forhindringer, forstyrrelser og udfordringer på bedste vis.
Du bliver fulgt tæt i hele processen; en forandringsproces udover det sædvanlige.
Dorte er nærværende, støttende og udfordrende.

”Du bliver ikke stillet de spørgsmål, som du ønsker at høre – men hvad du har brug for at høre”

Dorte hjælper dig med at opnå det rette overskud i (arbejds-)livet; med fokus på at skabe en optimal hverdag med plads til alle brikker i DIT ambitiøse livspuslespil.
En mentor forløb er en kombination af lydfiler, opgaver, møder face-to-face, sparring pr. telefon og online. Alt sammen tilpasset din proces og dit (drømme)liv.

Reference fra kunde, som har benyttet Dorte som coach:

Nu kender jeg vejen. Fra første gang jeg kom hos Dorte, har jeg følt mig tryg og taget godt imod. Jeg var bestemt ikke på toppen, da jeg startede – det var faktisk derfor, at jeg startede i coaching hos GLERUP human resource. Og hver gang jeg mødte op med en udfordring – uanset, hvad det var – ja, så endte det altid med, at jeg gik fra sessionen med oprejst pande og en optimistisk tro på, at det nok skulle gå.

Dorte har været en god coach og sparringspartner i forhold til min lederrolle og min personlige udvikling generelt. Dortes empati gør, at der hurtigt bliver skabt tillid. Jeg mærkede, at der blev lyttet til mig – og det gav mig ro. Samtidig er jeg også blevet udfordret og har fået nye værktøjer til at håndtere stressede situationer og dagligdags udfordringer. Jeg ved nu, hvad der er vigtigt for mig – og kender konsekvensen, når jeg ikke holder fokus.

Det bedste har været, at jeg har lært at tænke anderledes – tænke nye muligheder og ikke mindst lært at gøre noget andet end det, jeg plejer. Det gør, at jeg har opnået en større respekt omkring min rolle som leder – og at mine medarbejdere er mine medspillere. På hjemmefronten har det hjulpet mig til et større overskud. Og ja, jeg har fortsat noget at arbejde med, men nu kender jeg vejen.

For mig har det været godt at blive holdt fast i et forløb – det har gjort, at jeg undervejs har lært at holde fokus og holde fast. Jeg kan varmt anbefale Dorte, hvis du også føler dig stresset eller presset – eller blot vil have hjælp til at klare en udfordring i din hverdag – såvel privat som på job.

Venlig hilsen
Brian

Forløb og investering

Vi udbyder flere forskellige forløb og ønsker, at du får nøjagtig den proces, som er bedst egnet til dét, du ønsker at opnå. For nærmere information og afklaring, kontakt venligst

Johnny 2220 6750; mail johnny.reimer@glerup-hr.dk
Dorte 5150 3355; mail dorte@glerup-hr.dk