kropsanalyse

Professionel Krops Analyse

I Aktivt Velvære har du mulighed for at få foretaget en kropsanalyse, der kortligger din kropssammensætning og generelle sundhedstilstand. Vægten giver sammen med håndtagene, detaljerede oplysninger om din krop. HUSK at være fastende min. 3 timer forinden og ingen alkohol 24 timer før. Ingen menstruation og undlad træning før målingen. Der behøver ikke at bestilles tid til målingen, du henvender dig blot til personalet i receptionen.

Tanita Kropsanalyse måler følgende:

  • Details – Angiver din vægt og hvorledes denne er fordelt mellem fedtvæv, muskelvæv og knoglevæv. Desuden illustreres BMI og kroppens fysiske alder (Hvilket alderstrin svarer din krops generelle sundhedstilstand til) De sundhedsmæssigt anbefalede værdier er angivet som “disreble
  • Physique Rating – Vurderer muskler og kropsfedt ud fra 9 kropstyper. Angiver f.eks. om du er “tyndfed”
  • TBW – mængden af væske i kroppen i kg og % samt fordelingen mellem intra- og ekstra cellulær væske. ECW/TBW viser mængden af ekstracellulær væske ift. kroppens samlede mængde væske. (denne fortæller om du binder overflædigt væske i kroppen) Bør ligge på ca. 40%
  • BMR – Basalstofskiftet. Illustrere den påkrævede mængde kalorier til at holde kroppen fungerende i hviletilstand. Skemaet viser effektiviteten af kalorieomsætningen.
  • Visceral Fat Rating – Angiver mængden af skadeligt fedtvæv der sidder dybt inde i kroppen omkring organerne.
  • Segmental Analysis – Illustrerer mængde og fordeling af muskler og fedtvæv på arme, ben og maveregionen.
  • Muscle Mass Balance – Illustrerer mængde og fordeling af musklerne i henholdsvis højre og venstre side af kroppen.
  • Leg Muscle Score – Angiver kroppens fysiske tilstand – jo højere jo bedre.

Priser

AV – Medlemmer   kr. 25,-
VIP Medlemmer   Gratis
Ikke medlem i Aktivt Velvære   kr. 100,-