GLA:D træning

GLA:D Træning

*OBS
Da Signe er på barsel har vi desværre ikke GLA:D i øjeblikket

Smerter i RYG? HOFTE eller KNÆ?

GLA:D er en forkortelse for “Godt liv med Artrose i Danmark”, som tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor artrose (“slid” gigt)

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvaliteten.

Læs mere herunder om vores 2 forskellige forløb eller på: www.glaid.dk

Information:
Er du medlem af Sygesikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
Har du en sundhedsforsikring, så kan du undersøge om din sundhedsforsikring dækker forløbet.

For yderligere information og tidsbestilling kontakt receptionen på 58561797

GLA:D trænings Forløb i aktivt velvære

GLA:D Træning

Smerter i hofte eller knæ?

GLA:D er en forkortelse for “Godt liv med Artrose i Danmark”, som tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor artrose (“slid” gigt)

Hvorfor træne ved artrose? (Specifik træning)
* Træning forbedrer led stabiliteten
* Træning forbedrer bevægelighed og funktion
* Brusken har brug for passende belastning
* Bruskkvaliteten kan forbedres ved træning
* Træning mindsker smerte

Forløbet indeholder uddannelse (teoriundervisning) og et træningsforløb under vejledning af en fysioterapeut.
Tilbuddet er for alle med symptomer på “slid” gigt i hofte- og/eller knæ
Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvaliteten.

Forløbsbeskrivelse
1. Undersøgelse, skriftlig/mundtlig information om forløbet, testning og registrering i GLA:D – registret (Når man deltager i GLA:D – forløbet bidrager man til fremtidig forskning på området)

2. To undervisningssessioner, der indeholder læren om artrose (slidgigt), risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet og hjælp til selvhjælp.
Dette betegnes som patient uddannelse der skal give dig den viden om artrose, der skal gøre dig rustet til et liv med “slid” gigt

3. 8 ugers træning to gange om ugen (tirsdag og torsdag kl. 14.00 – 15.00) Holdtræning anbefales da dette har vist sig næsten dobbelt så effektivt som hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede træningsprogrammer

4. Opfølgning efter endt forløb – Test og Plan fremadrettet

5. Opfølgning efter 12 mdr. (elektronisk spørgeskema)

*Forløbet og træningen varetages af GLA:D – certificeret fysioterapeut

GLA:D Træning

Smerter i Ryggen?

I Aktivt Velvære tilbyder vi GLA:D® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GLA:D® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen. Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastning, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig og om dine mentale belastninger i form af træthed eller bekymringer.

Behandling
Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.

Forløbsbeskrivelse
1. Et indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål

2. 2 gange undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre 16 gange vejledt træning over 8 uger

3. Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan

4. Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig i et register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling

GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, træning & øvelser
Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.

Din opgave
For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Vi opfordrer dig til gradvist at være fysisk aktiv.

Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.

Priser MED Henvisning fra læge:

Pris for GLA:D Forløbet    
Første gang (45 min)   297,09,-
Patientuddannelse (2 timer)   251,88,- (á 125,94,-)
GLA:D holdtræning (16 timer)   2.015,04,- (á 125,94,-)
Afsluttende samtale (30 min.)   188,90,-
Pris i alt   2.752,91‬,-

Pris UDEN henvisning fra læge er 4.487,66,-
* Det fulde beløb betales ved opstart
* Der tages forbehold for regionens prisændringer