patientsikkerhed

Patientsikkerhed

Velkommen som patient på Aktivt Velvære fysioterapi. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Læs mere om persondatapolitik for patientbehandling ved Aktivt velvære Aps her:
Persondatapolitik fysioterapi

Læs om dokumentation for behandling af person oplysninger her:
Databeskyttelse fysioterpi

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på det. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken og vi går derfor meget op i at patientsikkerheden er i orden.
Skulle der opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt (en såkaldt utilsigtet hændelse), vil vi gerne vide det. Du kan læse mere om utilsigtede hændelser i pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre”:
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:
https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os. Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager på:
https://stpk.dk

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen på:
https://pebl.dk/

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret uden anmærkninger og lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstatus er gældende fra 04-02-2020 til 31-03-2023 og kan ses her: https://www.xn--aktivtvelvre-gdb.dk/.