persondatapolitik

Persondatapolitik for Aktivt Velvære

Aktivt Velvære er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af vore center, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Aktivt Velvære behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Aktivt Velvære dine personoplysninger
Aktivt Velvære indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Når du tilmelder dig som medlem eller ønsker at gøre brug af Aktivt Velvære indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Aktivt Velvære, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
  3. Hvis du vælger at købe et produkt eller at kommunikere med os på websitet, indsamler vi oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnr., din betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter din ordre indeholder og eventuelt har returneret, leveringsmetode, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra ordren er foretaget.Det formål vi har er at vi kan levere de varer, du har bestilt på websitet og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale eller medlemskab relateret til Aktivt Velvære.

2. Hvornår videregiver Aktivt Velvære dine personoplysninger
Aktivt Velvære kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig.
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af websitet, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • leverandører Aktivt Velvære samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Aktivt Velvære for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud)
  • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Aktivt Velvære
  • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab.

3. Hvordan beskytter Aktivt Velvære dine personoplysninger
Aktivt Velvære har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Aktivt Velværes sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Aktivt Velvære kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Aktivt Velværes sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Aktivt Velvære behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@aktivtvelvaere.dk eller telefonnummer 58561797.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos os er betinget af, at du afgiver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan vi måske ikke tilbyde dig de services, der fremgår af vores aftaler.

5. Hvor længe opbevarer Aktivt Velvære dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos Aktivt Velvære gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Aktivt Velvære ændre denne persondatapolitik
Aktivt Velvære opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Aktivt Velvære på info@aktivtvelvaere.dk

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Aktivt Velvære, Rytterstaldstræde 5, 4200 Slagelse, info@avpremium.dk, Tlf. 58561797

Hjemmesiden:
Efter den nye persondatalov er trådt i kraft, er det blevet påkrævet at have et SSL Certifikat på sin hjemmeside hvis man håndterer personfølsomme data.
Den primære funktion med et SSL Certifikat er, at kryptere information imellem afsender og modtager. Dette betyder at andre ikke kan opsnappe denne information og udnytte den til andre formål end tiltænkt.

Videoovervågning:
Hos Aktivt Velvære har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte.