MEDLEMSBETINGELSER

Medlemsbetingelser

Vil du være medlem hos os, så henvend dig i receptionen på Rytterstaldstræde – vi står klar til at tage i mod dig i hele vores åbningstid.

Punkt 1.
Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. Vi gør opmærksom på, at Aktivt Velvære opbevarer identitetsoplysninger såsom navn, adresse, tlf, CPR, kontonr., og såfremt der er ændringer i disse, bedes dette meddeles i receptionen.

Punkt 2.
Varighed: PBS medlemskaber er fortløbende og stopper derfor ikke før, de opsiges i henhold til punkt 6, såfremt andet ikke er angivet i prislisten Det er ikke muligt, uanset årsag, at få refunderet hele eller dele af forudbetalte medlemskaber.

Punkt 3.
Betaling: Ved tegning af PBS medlemskaber betales på tegningsdagen for indmeldelsen og evt. instruktion og programlægning. Desuden for perioden fra påbegyndelsen af medlemskabet og frem til den første PBS betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto 6 gange om året, alså hveranden måned i hhv. januar, marts, maj, juli, september og november.

Punkt 4.
For sen betaling: Betales den løbende ydelse for PBS medlemskabet ikke rettidigt, fremsendes rykker samt rykkergebyr. Såfremt den manglende indbetaling ikke afregnes inden forfaldsdatoen fremsendes en faktura på den resterende del af den tegnede periode. Medlemskabet spærres indtil fakturaen er betalt.

Punkt 5.
Prisændringer: Prisændringer og medlemsbetingelser varsles med 60 dage før ændringen træder i kraft på hjemmesiden, facebook og opslags tavlen i Aktivt Velvære, medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom.

Punkt 6.
Opsigelse af PBS medlemskaber. Det er KUN gyldigt at opsige medlemskabet pr. mail på udmeld@avpremium.dk Her skal du oplyse dit navn og telefon nummer. HUSK – du skal have en bekræftelse på mail før du kan regne med at udmeldelsen er gyldig!

Opsigelsen skal senest ske senest d. 15. i måneden før næste opkrævning
(Minimum varsel: 15 dage og maksimal varsel: 2 måneder og 15 dage.)
Vi vil derfor opfordre vores kunder som ønsker udmeldelse om at tilpasse udmeldelsen til følgende måneder:
februar / april / juni / august / oktober og december. På den måde undgår du at skulle betale for en periode du ikke vil benytte dig af. Se evt. nedenfor for yderliger uddybning:

Opsigelse i perioden:
16/12-15/2 udmeldelse til udgangen af 28/2
16/2-15/4 udmeldelse til udgangen af 30/4
16/4-15/6 udmeldelse til udgangen af 30/6
16/6-15/8 udmeldelse til udgangen af 31/8
16/8-15/10 udmeldelse til udgangen af 31/10
16/10-15/12 udmeldelse til udgangen af 31/12

Punkt 7.
Aldersgrænse: Aldersgrænse for træning i Aktivt Velvære er som udgangspunkt 15 år. Er du under 15 år, kan du rette henvendelse til Claus Bøgild ( tlf. nr.: 20276519), som foretager en individuel vurdering.

Punkt 8.
Afmelding af holdreservationer: Er medlemmet forhindret i at møde op til en holdreservation, skal der meldes afbud hertil senest 2 timer før. Ved manglede afbud til holdtimer eller for sen afbud i fht. de påkrævet 2 timer, opkræves medlemskabet et gebyr efter gældende takst. Husk fremmøde til holdtimer senest 10 min. før start ellers kan pladsen gå til anden side.

Punkt 9.
Helbredstilstand og personskade: Alt træning foregår på eget ansvar.

Punkt 10.
Værdigenstande: Det anbefales, at alle værdigenstande opbevares i aflåst skab i omklædningen. Aktivt Velvære tager ikke ansvar for tyveri eller beskadigelse af ejendele.

Punkt 11.
Ordensregler: Læs venligst regelsæt i Aktivt Velvære. Overtrædelse af disse kan medføre bortvisning.

Punkt 12.
Ændring af AV Medlemskab 15-25 år: Av medlemskabet 15-25 år vil automatisk blive konverteret til AV Basic, når du fylder 26 år.